Polityka prywatności

1. Zakres Polityki prywatności i cookies

Administratorem danych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 5242495143 (dalej „Fundacja”, „my” lub „nas”, „Administrator”).

Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności 
i cookies (dalej "Polityka"), która:

- określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

- wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

- wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;

- wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

W związku z oferowaną gamą produktów i usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych produktów i usług (określonych w niniejszej Polityce jako "nasze Usługi"). Korzystanie z naszych Usług oznacza:

- Założenie konta w naszym Serwisie oraz korzystanie z naszych Usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności; 

- Zakupy u nas przez telefon, online lub w inny sposób za pomocą dowolnej strony internetowej (dalej "nasze Serwisy") lub aplikacji mobilnych ("nasze aplikacje mobilne"), w których publikowane są niniejsze zasady;

Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług;

Nasze Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

2. Dane osobowe które zbieramy

Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.

Rejestrując się w naszych Usługach, możesz przekazać nam:
 •  
 • Twoje dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz data urodzenia;
 • Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś;
Kupując u nas online, przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:
 •  
 • Informacje na temat zakupów online (na przykład, co kupiłeś, kiedy i gdzie kupiłeś oraz jak za to zapłaciłeś);
 • Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
 • Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);
Kontaktując się z nami, lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących naszych Usług, możemy zbierać:
 •  
 • Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię 
i nazwisko, nazwa użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon, 
e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;
 • Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów;

3.Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:

- dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;

- poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

4. Jak i dlaczego używamy danych osobowych


W tej sekcji wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom biznesowym i usługodawcom.Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Partnerzy biznesowi
Współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi, którzy sprzedają produkty za pośrednictwem naszych usług.
W takich sytuacjach udostępniamy wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają naszym partnerom biznesowym świadczenie usług.Na przykład, gdy robisz zakupy za pośrednictwem naszej Witryny, możemy udostępnić Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe naszemu partnerowi handlowemu, aby mógł dostarczyć wybrane produkty.

Usługodawcy
Współpracujemy ze starannie dobranymi usługodawcami, którzy pełnią określone funkcje w naszym imieniu.Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam świadczyć: obsługę klienta, usługi technologiczne, przechowywanie i łączenie danych, przetwarzanie płatności i dostarczanie zamówień.Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.
Niektórzy dostawcy usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online, w których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także naszych dostawców i naszych partnerów biznesowych.Na przykład możesz zobaczyć reklamę naszych produktów i usług, gdy korzystasz z określonego serwisu społecznościowego lub oglądasz telewizję internetową.

5. Jak i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny stwierdzi, że musimy podać dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • organizacji, którą sprzedajemy lub przekazujemy (lub rozpoczynamy negocjacje w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy zawrzeć z Państwem.
 • Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot, który otrzymuje Twoje dane osobowe, może wykorzystać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak my;
 • wszelkim następcom prawnym związanym z naszą działalnością.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane 
z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak: 

 • ograniczenie dostępu tylko do pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas transmisji przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak pomimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu.

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych usługodawców.W takim przypadku zapewniamy poszanowanie Twoich praw do prywatności zgodnie z niniejszą Polityką.Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest zawarcie określonego rodzaju umowy (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- transfers-outside-eu_en ) lub za pośrednictwem zatwierdzonego programu, takiego jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome .

7. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż potrzebujemy, co zależy od kilku czynników:

a) (Przede wszystkim) powód, dla którego je zebraliśmy;
b) jak dawno zostały zebrane;
c) Czy istnieje podstawa prawna/regulacyjna, którą możemy zachować;
d) Czy potrzebujemy ich do ochrony Twoich lub naszych interesów.

8. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynko

Będziemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś wcześniej zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.Podczas rejestracji w naszym Serwisie zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową.W dowolnym momencie będziesz mógł zmienić swoje preferencje marketingowe za pomocą panelu ustawień.
Chcielibyśmy również poznać Twoją opinię, aby pomóc nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych.Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku, czy nie.

9. Jak używamy plików cookie

Pliki cookies to pliki tekstowe umieszczane przez nasz Serwis podczas każdorazowej wizyty na urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym serwisom zapamiętać komputer lub urządzenie Użytkownika i służy kilku celom.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja.Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas wyświetlania serwisu.Logi serwera mogą zawierać takie informacje jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina żądania.Informacje te pozwalają nam poprawiać jakość naszych Usług poprzez identyfikowanie i przechowywanie preferencji Użytkowników oraz śledzenie trendów, takich jak sposoby przeszukiwania naszych Serwisów.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez podmioty trzecie do oferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności.Korzystanie z powyższych narzędzi lub widżetów może skutkować gromadzeniem plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych stron oraz zapewnienia poprawnego wyświetlania interakcji użytkowników na naszych stronach.

10. Twój wybór dotyczący plików cookie

Chociaż większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie plików cookie na komputerze, Użytkownik może odmówić otrzymywania plików cookie, pozostając w ten sposób anonimowym.W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu.

W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych plików cookies, Użytkownik może dokonać zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędzia lub menu preferencji przeglądarki).

Informujemy, że w przypadku nie dokonania przez Użytkownika zmiany ustawień dotyczących cookies będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika.W takim przypadku nasze strony internetowe mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • IE: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac


Dodatkowe informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronach takich jak http://allaboutcookies.org

11. Prawo dostępu do danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy.

12. Inne prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:

12.1 Prawo do poprawiania danych
Jeśli uważasz, że mamy niedokładne lub brakujące informacje o Tobie, daj nam znać, a my to poprawimy.

12.2 Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy Twój sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w wykorzystaniu Twoich danych osobowych, wówczas na Twoją prośbę albo ograniczymy przetwarzanie (patrz punkt 14.3 poniżej) albo je usuniemy (patrz punkt 14.4 poniżej).

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.W wyniku wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku braku innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie zawieszone w terminie 30 dni.

12.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 12.2 powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy;
 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

12.4 Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
 • z powodzeniem wniosłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • wycofałeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy innego powodu, aby z nich korzystać);
 • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

12.5 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które posiadamy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: hello@varjestudio.com.

12.6 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Twoje prośby i uwagi, jednak masz również prawo złożyć skargę bezpośrednio do lokalnego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

12.7 Więcej informacji na temat Twoich praw do ochrony danych

Na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) poświęconej ochronie danych znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat ww. praw do ochrony danych osobowych.Jeśli chcesz bardziej szczegółowo omówić z nami te prawa, skorzystaj z poniższej sekcji „jak się z nami skontaktować”.

12.8 Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania dotyczące tego, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami:
Telefon: +48 790 367 777
E-mail: hello@varjestudio.com
Poczta: ul. Myśliwska 9 lok.1, 05-126 Nieporęt
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: abi@aip.link.

Ostatnia aktualizacja polityki: 22.10.2021 r.